Nixon Digital Services

Nixon Digital Services, gevestigd aan Keesomstraat 10e, 1821 BS Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nixon Digital Services
Keesomstraat 10e
1821 BS Alkmaar
072 512 9516

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nixon Digital Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Bedrijf
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@nixon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nixon Digital Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nixon Digital Services neemt geen besluiten die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nixon Digital Services does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

(Categorie) persoonsgegevens> Bewaartermijn> Reden
Naam, email, bedrijf> 1 jaar> Om u te bellen of e-mailen, indien nodig, om onze diensten uit te voeren

Persoonsgegevens delen met derden

Nixon Digital Services is onderdeel van Triple en Connect2Crowd en zou persoonlijke informatie kunnen delen met deze twee bedrijven, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Nixon Digital Services deelt geen persoonsgegevens met andere derde partijen.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Nixon Digital Services uses functional and analytical cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Nixon Digital Services uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it. In addition, we place cookies that track your page visits so we can optimise our website.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor uitleg: https://veiliginternetten.nl/themes/sSituatie/ccookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nixon Digital Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@nixon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

Hoe we persoonsgegevens beschermen

Nixon Digital Services takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via privacy@nixon.nl.

 

Versie 1.0. 1 juli 2020.